Alles over outplacement

Collectief ontslag

10 werknemers van een organisatie die meer hierna 20 werknemers heeft en minder vervolgens honderd werknemers binnen een kalender jaar tewerkgesteld zijn.

30 werknemers van een onderneming waar dat kalenderjaar op zijn minst 300 werknemers zijn tewerkgesteld

Wanneer heb ik recht op outplacement?

Om recht te hebben op outplacement moet je op zijn minst 45 jaargang oud zijn en werken binnen een privé sector op het moment dat je wordt ontslagen. Al heb je de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt hierna heb je geen recht meer op outplacement.In welke gevallen je gemiddelde wekelijkse arbeidsduur minder daarna de helft bevat van een voltijdse personeelslid In welke gevallen je na je dienstbeëindiging wel een volkomen uitkeringsgerechtigde werkloze zou wordenmaar niet te bereiken moet zijn voor de markt.

Kersverse eenheidsstatuut

Het nieuwe eenheidsstatuut is een statuut dat is goedgekeurd door de ministerraad. Dit statuut is van kracht sinds één januari 2014. Hierin staan de huidige opzeggingstermijnen en ontslagregels. Dit geldt voor zowel werkenden als bedienden. Het verschil te midden van beide kanten wordt verkleind. De partijen groeien zo meer naar elkaar toe. Al jarenlang maakt het Belgische arbeidsrecht een flink onderscheid te midden van arbeiders en bedienden. Deze partijen hadden aparte statuten die ver uit elkaar lagen en en flinke variëren hadden. Dit verschil wordt verkleind en soms zelfs weggewerkt door het kersverse eenheidsstatuut dat van kracht is sinds 1 januari 2014. Het eenheidsstatuut is er voor alle Belgische arbeiders en bedienden. Ook is het voor zowel werkgevers als personeelslid zeer handig om op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen. Alle info is te vinden in het eenheidsstatuut.

Hoezo outplacement

Er komen situaties voor waar een werkgever en personeel niet meer gezamenlijk overweg kunnen. Dit kan zijn om de relatie tussen de werkgever en werknemer niet perfect is of als er geen confidentie meer is. Het kan ook zijn dat het bedrijf failliet gaat en dat de medewerker of meerdere weeknemers zonder arbeid komen te zittenDaarnaast bezuinigingen horen bij ditdaarnaast wel collectief ontslag genoemd.

Wat is outplacement?

Door middel van outplacement wordt een personeel naar een kersverse beroep Helpt na dienstbeëindiging. Outplacement werd meer daarna 30 jaargang geleden geconstrueerd in Amerika En daarop kwam het over gewaaid richting Nederland, België en meer en meer Europese landenOndertussen is Outplacement niet meer weg te denken uit het bestaande stelselAls je ontslagen wordt daarna kan je een outplacement procesverloop ingaan en die gaat als volgtVerwerken van het dienstbeëindiging, Het ontdekken van willen en competenties en sollicitatie opvang.

Anciënniteit 

De anciënniteit betekenis is de periode dat u aaneengehecht bent aan een bepaalde organisatie. Uw anciënniteit speelt een bepalende rol in onder meer het bepalen van uw loon, Vakantietijd, rechten, plichten,… Het komt dikwijls voor dat een hogere anciënniteit (een langere verbintenis aan de werkgever) aaneengehecht is aan een hoger loon. Werkgevers belonen werknemers die trouw zijn aan het bedrijf, de organisatie, de instelling,…

Heeft u onlangs uw ontslagbrief gekregen? Of speelt u met de gedachte om ontslag te nemen bij uw werkgever? Vroeg of laat krijgt ook u daarna te maken met het opzeggingstermijnDaarin spelen een groot aantal aspecten een rolzo ook uw anciënniteit. Wij geven u een helder beeld van uw anciënniteit en wat het precies voor u betekent.

Stel dat u overstapt richting een kersverse werkgever. U bent toe aan een nieuwe uitdaging, nadat u al vele jaren voor idem onderneming werkt. Een nieuw ondernemingkersverse energie, kersverse prikkels,… En uw opgebouwde anciënniteit dan? Bent u binnen staat dit mee te nemen richting een nieuwe werkgever? Of begint u weer helemaal opnieuw met het opbouwen van uw anciënniteit? U heeft er immers natuurlijk wel talloze jaren hard voor gewerkt.

Is het mogelijk Anciënniteit meenemen richting mijn nieuwe medewerker?

Het procesverloop

Je bent net ontslagen door uw personeelslid en dat kan zwaar vallen voor een medewerkerDaarom moet je ook als eerste het ontslag verwerk en totaalbeeld verkrijgenDaarnaast wordt er met u gezamenlijk gekeken wat uw rechten en verplichtingen zijn op dit ogenblik en wordt uw situatie op dit moment glashelder getekend.

Na het verwerken van het dienstbeëindiging is het van noodzaak om verder te gaan en te bekijken wat je behoeftes zijn en wat je zoekt binnen een kersverse baanWat kan ik? Wat wil ik? Wat durf ik? Dat zijn de centrale vragen die horen bij persoonlijke groeiVerscheidene hulpmiddelen kunnen hier ook van uitvoering zijnBijvoorbeeld een vorming of cursus die je wilt volgen in het specialisatie waar jij werkzaam wilt zijn over een tijdje.

 

http://www.ucareoutplacement.be/opzegtermijn/

http://www.ucareoutplacement.be/opzegtermijn/