Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Bedrijven

Componenten van de meterkast

Elk huis is voorzien van een meterkast of meterruimte. De meterkast heeft vaste metingen en posities van kabels van nutsbedrijven en inkomende leidingen. Een meterkast bevat altijd deze componenten: 

 • Watermeter

 • Gasmeter 

 • Elektriciteitsmeter 

 • Kabeltelevisie

 • Wifi

 • Telefoon 

Daarnaast bevat een meterkast ook:

 • aardlekautomaat of aardlekschakelaar 

 • stoppenkast of installatieautomaat 

 • aardblok

 • hoofdschakelaar

 • buisinvoerstuk

 • aansluiting voor externe waarden 

De aardlekschakelaar en aardlekautomaat 

De aardlekschakelaar begint automatisch te werken als hij een lekstroom opmerkt. Hij schakelt dan de gehele groepenkast uit. Zo staat er geen stroom meer op de elektrische installaties in het huis en worden er gevaarlijke situaties voorkomen. 

Met een aardlekautomaat wordt de elektrische installatie in de woning tegen kortsluiting, overbelasting en hoge lekstroom beveiligd. De aardlekautomaat en aardlekschakelaar behoren in gebouwen en woningen tot de beveiliging van het elektrotechnische systeem. Het verschil tussen deze twee is dat het aardlekautomaat ook een installatieautomaat bevat naast een aardlekschakelaar. Ook beveiligt de aardlekautomaat meer dan een aardlekschakelaar. Een voordeel van een aardlekautomaat is dat het bij een te grote lekstroom alleen de groep uitschakelt waar de storing zich bevindt. Een nadeel is dat de aardlekautomaat de groep uitschakelt om verschillende redenen en het dus pas na nader onderzoek duidelijk wordt wat de oorzaak was.

Installatieautomaat 

Het beveiligingssysteem voor elektrische bedrading heet een installatieautomaat. Het wordt ook wel zekeringautomaat of maximumschakelaar genoemd. Dit automaat treedt op als de bedrading beschadigt raakt door elektrische stromen die te hoog zijn vanwege overbelasting of kortsluiting. Het voordeel van een installatieautomaat ten aanzien van de klassieke stoppenkast is dat als de oorzaak van het probleem is opgelost, de schakelaar van de installatieautomaat gelijk weer wordt omgezet. De groepenkast heeft als voorloper de stoppenkast. De groepenkast heeft een vermogen dat eenvoudiger is te verdelen en is ook veel overzichtelijker dan een stoppenkast. Deze meterkast vervangen is niet nodig, ook al is die wat ouderwets.