Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Onderwijs

Energietransitie in Groningen

Als de gaskraan straks echt dicht gaat en de energietransitie een feit is, is de provincie Groningen ongetwijfeld de provincie die het meest getroffen is. In totaal zal de energietransitie in Groningen zo’n twintigduizend banen gaan kosten. En hoe moeten al die mensen straks hun brood verdienen? Daarmee lijkt de energietransitie in Groningen die provincie nog verder in het moeras te duwen, nadat inwoners er eerder al de effecten van het winnen van gas in de vorm van beschadigde huizen ervoeren. Hoe moet het verder met de provincie Groningen straks?

 

Energietransitie in Groningen en de gevolgen

Dat de energietransitie in Groningen grote gevolgen zal hebben, is de Groningers uiteraard zelf ook niet ontgaan. En omdat ook in Groningen regeren nou eenmaal vooruitzien is, wordt achter de schermen al koortsachtig gekeken hoe de nadelige effecten voor met name de werkgelegenheid zoveel mogelijk te beperken. Daarbij wordt zowel over de grens als binnen Nederland het licht opgestoken bij ervaringsdeskundigen.

Nokia vertrok, de kennis bleef

Over de grens is Oulu in Finland een lichtend voorbeeld. Ook daar was grote paniek toen 

Nokia besloot te vertrekken. Nokia vertrok, de kennis bleef echter en al die kennis werd gebundeld in de verzorgingstechnologie, en in die branche vonden uiteindelijk nog meer mensen werk dan bij Nokia het geval was.
 

De sluiting van de mijnen in Limburg is enigszins vergelijkbaar

Ook de sluiting van de mijnen in Limburg kan als voorbeeld dienen als gekeken wordt naar energietransitie in Groningen en arbeidsplaatsen. In Limburg werd de stichting Werkvoorziening Particuliere Mijnen opgericht en na de sluiting wist Limburg groter partijen als DAF en Curver te interesseren daar een vestiging te openen. Bovendien werd een Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds opgericht en ook daar vonden veel mensen een nieuwe baan.
 

In Groningen zit veel kennis en kunde

In Groningen zit ontzettend veel kennis en kunde en veel van die kennis en kunde zal ook na de energietransitie in Groningen behouden blijven. Ondertussen heeft Groningen ook samen met Drenthe en Friesland ideeën hoe om te gaan met de energietransitie. Nu al wordt de transitie meer als kans dan als bedreiging gezien, al denken de mensen die werkloos dreigen te raken daar vooralsnog anders over.

 

Lees hier over de energietransitie in Nederland!