Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Mobiliteit

Hoe een duurzame rijstijl kan bijdragen aan een verminderde uitstoot

Een duurzame rijstijl is gericht op het rijgedrag van de automobilist en kan bijdragen aan de doelgerichte vermindering van CO-2 uitstoot. Het concept dat zich hierop focust heet Het Nieuwe Rijden, het programma dat opgericht is door de Nederlandse Onderneming voor Energie en Milieu (Novem). Met als doel om de automobilist doelbewust te maken en gericht bezig te laten zijn met zuinig rijden. Maar hoe kan dit geïmplementeerd worden in jouw wagenpark?

Wat kan duurzaam rijden opleveren?

Duurzaam rijden heeft allereerst het doel om de automobilist bewust te maken van zijn of haar eigen rijstijl. Door systematisch te letten op de bijzonderheden omtrent het eigen rijgedrag en dit te verbeteren. Denk dan bijvoorbeeld aan het sneller schakelen of het langer uitrollen van de auto. Met als doel om een lagere uitstoot te realiseren door milieubewust bezig te zijn met auto rijden. Zodoende kan de automobilist aan haar rijstijl werken.

Zo levert het onder andere het volgende op:

  1. Ontspannen rijstijl
  2. Veiligheid
  3. Besparing van brandstof
  4. Minder CO-2 uitstoot

Implementeer groen rijden in je wagenpark

Om het nieuwe rijden met succes te implementeren dienen de bestuurders actief betrokken te worden bij het proces. Anders kan het uitlopen op een mislukte implementatie.

In de praktijk lijken automobilisten snel weer terug te vallen in het oude rijgedrag. Dit kan door verschillende redenen tot stand komen. Allereerst kan het de bestuurder ontbreken aan echte feedback. Waarbij de bestuurders zich daadwerkelijk afvraagt of er milieubewust gereden wordt. Zodoende ontbreekt het aan echte feedback en terugkoppeling. Rijgedrag analyse software kan helpen het hele proces inzichtelijk en meetbaar te krijgen. Zowel voor de automobilist als voor de wagenparkbeheerder.

Technologie maakt milieubewust rijden mogelijk

Tegenwoordig zien we steeds meer technologie terug in en rondom de auto. Om het rijgedrag van de automobilist inzichtelijk te maken kan er gebruik gemaakt worden van verschillende soorten software. Rijgedrag software richt zich specifiek op het rijgedrag van de bestuurder. Maar er kunnen ook andere factoren gemeten worden. Denk dan aan de gps locatie of de ritten en kilometeradministratie van een auto. Al deze informatie wordt geregistreerd door de auto en doorgestuurd naar de cloud. Vervolgens wordt dit door de software omgezet in bruikbare data. Waardoor er effectief gestuurd kan worden op brandstof besparing, onderhoud, verzekeringen en administratie.

Het groene rijden wordt ondersteund door rijgedrag analyse

Een duurzame rijstijl leidt bij een correcte toepassing tot de verschillende voordelen voor elk wagenpark. Ga voor een duurzame rijstijl en vraag rijgedrag analyse aan.

https://yeshugo.com/