Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Bedrijven

Let goed op deze 3 punten als jij werkt met water

Werkt jouw bedrijf met water? Dan zijn er een aantal punten waar je op moet letten. Zo kan het zijn dat je een legionella beheersplan nodig hebt. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een drinkwaterinstallatie hebt. Legionellapreventie en legionellabeheer begint met een analyse en een beheersplan. Het doel is om de kans om een uitbraak van deze ziekte zo klein mogelijk te maken. We lichten 3 punten toe, die nodig zijn om veilig met water om te kunnen gaan.

Legionella Beheersplan maken

Een legionella beheersplan is nodig voor bedrijven die in de hoog risicogroep vallen. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Revalidatiecentra met overnachting;

  • Verpleeghuizen;

  • Oncologische en radiotherapeutische instituten;

  • Instellingen voor verstandelijk gehandicapten;

  • Instellingen voor niet-verstandelijk gehandicapten;

  • Psychiatrische instellingen;

  • Verzorgingshuizen;

  • Herstellingsoorden;

  • GGZ met overnachting voor dak- en thuislozen of verslaafden;

  • Maatschappelijke opvang voor volwassenen.

 

Veel van deze instellingen hebben te maken met een drinkwaterinstallatie. Zij zijn verplicht om zich aan maatregelen te houden om de veiligheid van het water te garanderen. Een legionella beheersplan is verplicht. Deze wordt opgesteld aan de hand van een risicoanalyse. Dit mag de instelling niet zelf maken, maar moet worden opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerd bedrijf. Daarmee is de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de adviezen gewaarborgd.

Je bent als organisatie verantwoordelijk voor het water binnen de organisatie. Het is de taak van de bestuurder ervoor te zorgen dat de werkzaamheden en installatietechnische aanpassingen die voortkomen uit de risicoanalyse en het beheerplan daadwerkelijk worden uitgevoerd volgens de protocollen.

Inspectie

Het is belangrijk dat bedrijven die met water werken, maandelijks, halfjaarlijks en jaarlijks aan legionellabeheer doen. Zo moet maandelijks de temperatuurmeting van koud water, warmwaterbereiders en deelringen gedaan worden. Ook moet iedere maand het logboek worden ingevuld.

Halfjaarlijks moeten er watermonsters worden genomen door een geaccrediteerd laboratorium. Bij normoverschrijding wordt melding gemaakt en advies gegeven. De analyse resultaten moeten opgeleverd worden.

Jaarlijks moeten bedrijven de boilers spuien en reinigen. Ook moet het dossier actueel gehouden worden. Laat ook de keerkleppen controleren en verzegelingen onderhouden. Ieder jaar moet er ook een rapportage opgesteld worden en moeten de legionella logboeken compleet zijn. Ook moet een NEN 1006 inspectie plaatsvinden.

Onderhoudscontracten zijn mogelijk

Water is een vak. Legionellabeheersing is ook een vak. De kans is groot dat binnen de organisatie de kennis en kunde van legionellapreventie en water erg klein of zelfs nihil is. In een dergelijk geval kan het handig zijn een onderhoudscontract af te sluiten met een bedrijf dat zich specialiseert op deze gebieden.

Onderhoudscontracten kunnen worden afgesloten voor het totaalbeheer, maar ook voor alleen enkele onderdelen uit je beheerplan.