Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Gezondheid

Orthodontie is meer dan alleen rechte tanden

Het is een bekend feit dat een goed gebit veel voordelen heeft, zowel in termen van gezondheid als esthetiek. En als we het hebben over een goed gebit, denken we vaak aan rechte tanden. Orthodontie, ofwel de tandheelkundige discipline die zich richt op het corrigeren van de stand van tanden en kaken, is dan ook vooral bekend vanwege de beugels waarmee tanden en kaken worden rechtgezet. Maar orthodontie is meer dan alleen rechte tanden en daarvoor is ortho Rotterdam nodig. In deze blog zullen we een aantal andere voordelen van orthodontie bespreken, naast het esthetische aspect. 

Voordelen van orthodontie

  1. Verbeterde kauwfunctie: Als tanden en kaken niet goed op elkaar aansluiten, kan dit problemen geven bij het kauwen en het verwerken van voedsel. Dit kan op de lange termijn leiden tot spijsverteringsproblemen en maagklachten. Door orthodontische behandelingen kunnen tanden en kaken in de juiste positie worden gebracht, waardoor kauwproblemen worden opgelost en de spijsvertering wordt verbeterd.

  2. Betere spraak: Een ander voordeel van orthodontie is de verbetering van de spraak. Als tanden en kaken niet goed op elkaar aansluiten, kan dit leiden tot spraakproblemen zoals slissen of lispelen. Door de stand van tanden en kaken te corrigeren, kan de spraak verbeteren.

  3. Vermindering van tandbederf en tandvleesproblemen: Scheve tanden kunnen leiden tot een slechte mondhygiëne. Tanden die niet goed op elkaar aansluiten zijn moeilijker schoon te maken, waardoor er meer kans is op tandbederf en tandvleesproblemen. 

  4. Vermindering van kaakpijn en hoofdpijn: Als tanden en kaken niet goed op elkaar aansluiten, kan dit leiden tot kaakpijn en hoofdpijn. Door de stand van tanden en kaken te corrigeren, kan deze pijn verminderen of zelfs verdwijnen.

  5. Verbetering van de slaap: Sommige orthodontische problemen zoals een te kleine kaak of een verkeerde stand van de kaak, kunnen leiden tot slaapproblemen zoals snurken en slaapapneu. Door de stand van tanden en kaken te corrigeren, kan de slaap verbeteren.

  6. Verbetering van de algehele gezondheid: Een gezonde mond is belangrijk voor een gezond lichaam. Tandbederf en tandvleesproblemen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten. Door orthodontische problemen op te lossen, kan de algehele gezondheid verbeteren.

  7. Preventie van tandletsel: Scheve tanden kunnen leiden tot een hoger risico op tandletsel, omdat ze gevoeliger zijn voor breuken en beschadigingen. Door de stand van tanden en kaken te corrigeren, kan het risico op tandletsel worden verminderd.

  8. Behoud van tanden op lang termijn: Door orthodontische problemen op te lossen, kan de levensduur van tanden worden verlengd. Tanden die niet goed op elkaar aansluiten, kunnen namelijk eerder uitvallen of moeten worden verwijderd. 

Orthodontie is meer dan alleen rechte tanden. Naast het esthetische aspect heeft orthodontie ook veel voordelen voor de gezondheid en het welzijn van patiënten. Het corrigeren van de stand van tanden en kaken kan leiden tot verbeterde kauwfunctie, spraak, mondhygiëne, vermindering van kaakpijn en hoofdpijn, verbetering van de slaap, preventie van tandletsel, voorkomen van slijtage van tanden en behoud van tanden op de lange termijn. Orthodontist Maassluis inschakelen is de beste keus voor professioneel tandheelkundige assistentie.

 

https://www.duurzamebedrijfsvoeringrijk.nl/Orthodontie-is-meer-dan-alleen-rechte-tanden/