Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Bedrijfsvoering

sneller dan ooit

Een printer is eigenlijk een heel bijzonder apparaat. Het is een van de weinige apparaten die een digitaal bestand kan afdrukken naar een analoog papiertje. Tegenwoordig kost het nog maar weinig moeite om een document af te drukken, dit was vroeger ondenkbaar. In de middeleeuwen werd bijvoorbeeld alles nog met de hand geschreven, simpelweg met de reden dat er geen andere mogelijkheid was. Dit gebeurde meestal door speciaal getrainde mensen, want de gemiddelde burger kon niet lezen of schrijven. Zij offerden hun leven op om andermans verhalen op papier te zetten. Gelukkig voor hun werd er een apparaat bedacht waarmee het mogelijk werd om sneller boeken te maken. Met de boekdrukpers kostte het gemiddeld een halfuur om een pagina af te drukken, aanzienlijk sneller dan het met de hand schrijven. Doordat er meer boeken beschikbaar kwamen konden ook steeds meer mensen lezen en schrijven wat weer de vraag naar informatie vergrootte. Dit heeft tot grote veranderingen geleid in de geschiedenis. Toch bleven brieven en officiële documenten een kwestie van handwerk. Logisch, want dat zou onpersoonlijk overkomen in die tijd. Op de tweede plaats omdat het niet de moeite loonde om deze vaak enkelvoudige documenten af te drukken. De typemachine heeft hier grote bijdrage in gehad. Deze maakte het mogelijk om direct een tekst vanuit je gedachten op papier te plempen. Wie de typemachine heeft uitgevonden blijft een mysterie, er zijn meerdere landen die claimen dat de uitvinder uit hun land komt.

 

De brug tussen fysiek en digitaal was de typemachine. Nu is de brug tussen digitaal terug naar fysiek de printer.

Door digitale documenten af te drukken op papier wordt er plotseling een stuk meer mogelijk. Een van de meest bekende voorbeelden van een printer is de continuous inkjet printer. Door hele kleine druppeltjes inkt op een hoge snelheid af te drukken wordt grote kwaliteit en efficientie gewaarborgd. Ook is de kabel printer verleden tijd.

http://www.kba-metronic.com/nl/