Stappenplan voor bedrijfsongevallen


Wanneer je een grote onderneming hebt krijg je er zeker ooit eens mee te maken. We hebben het dan over een bedrijfsongeval of ongeluk. Het is natuurlijk beter om een ongeval te voorkomen. Immers, voorkomen is beter dan genezen. In deze blog leggen we je graag uit welke maatregelen je kunt treffen en wat je moet doen mocht het toch zo ver komen. Want het is natuurlijk al erg vervelend. Naast dat je een financieel risico loopt door bijvoorbeeld letsel en verzuim, kun je ook last krijgen van een imagorisico bijvoorbeeld door de media. Dit kan op lange termijn nog veel meer schade aanrichten. Ook zijn er juridische consequenties mogelijk maar ook de complete productie kan worden stilgelegd wanneer er sprake is van een claim. Tot slot staat de veiligheid van de medewerkers op het spel. Iets wat je absoluut niet wilt.

Een ongeval is al erg genoeg

Goed, zoals je ziet is een ongeval al erg genoeg. Om ellende te voorkomen moet je allereerst goed verzekerd zijn en een BHV-er in dienst hebben met een EHBO-diploma. Zorg ervoor dat je de best mogelijke hulp verleent na een ongeval. Maar zorg er ook voor dat de situatie veilig is waardoor er geen andere ongevallen kunnen plaatsvinden. Zorg ervoor dat de RI&E ook op orde is. Bij controle kan hier namelijk naar gevraagd worden.

Goed, zoals je ziet is een ongeval al erg genoeg. Om ellende te voorkomen moet je allereerst goed verzekerd zijn en een BHV-er in dienst hebben met een EHBO-diploma. Zorg ervoor dat je de best mogelijke hulp verleent na een ongeval. Maar zorg er ook voor dat de situatie veilig is waardoor er geen andere ongevallen kunnen plaatsvinden. Zorg ervoor dat de RI&E ook op orde is. Bij controle kan hier namelijk naar gevraagd worden.

Registratie

Elk incident of bijna incident moet worden geregistreerd in een zorgvuldig systeem. Dit kan bijvoorbeeld met een ‘registratie incidenten’ systeem of formulier. Op deze manier kan een organisatie grip vatten op allerhande situaties. We zien vaak dat een organisatie wel de beschikking heeft over een dergelijk systeem, maar dat registraties niet worden bijgehouden omdat het nogal complex lijkt of omdat het tijdrovend is. Soms komt het voor dat het een aller dagelijkse gebeurtenis is waardoor men het bij het beroep vindt passen terwijl dit niet zo hoeft te zijn.

Belangrijke punten Het is van belang om altijd na te gaan waarom ongelukken niet worden gemeld of waarom er geen registratie is geweest. Dit kan bijvoorbeeld aan de ernst van de situatie liggen maar ook andere redenen zijn mogelijk. Door hierachter te komen weet je hoe je de hiermee moet handelen. Dit kan door bijvoorbeeld gesprekken te hebben met medewerkers en andere leidinggevenden. Stel altijd goede maatregelen op. Zo heeft een ongevallen formulier zeker zin en krijg je vanzelf een dynamische RI&E.

https://www.raatwerk.nl/dynamische-rie-2/

De beste aanpak voor incidentenregistratie

Hoe pak je nou goed en gestructureerd een incidentenregistratie aan? Dat lees je in deze blog! We vertellen je alles over de mogelijke gevaren en laten je graag zien hoe het anders kan.

Hoe?

In beginsel wil je kijken of het management incidenten en de registratie daarvan een belangrijk onderdeel acht. Vanuit de branche maar ook vanuit derden wordt de RI&E gezien als een belangrijk onderdeel. Je wilt graag dat het MT dit ook draagt. Een goede inventarisatie van de voortgang is een goede eerste stap. Hiermee geef je ook meteen inzicht in de risico’s.

Er zijn verschillende verbeteringen omtrent de incidenten. Van een doelgerichte registratie tot apart beheer inclusief opvolging. Dit is doorgaans het gemakkelijkste. Zodoende krijg je echt een dynamische RI&E. Zo worden risico’s, daadwerkelijke incidenten maar ook ongelukken verkleind tot een minimum.

De grootste risico’s

De volgende risico’s kunnen voorkomen wanneer een ongevallen en incidenten zich voordoen:

1. Financiële risico’s in materiaal maar ook bij verzuim en letsel

2. Imago risico bij letsel of erger maar ook bij publiciteit

3. Juridische consequentie bij nalatigheid

4. Stillegging van productie bij claims

5. Veiligheid van de medewerkers staat op het spel

 Als management is het uiterst belangrijk om hier oog voor te hebben.

Wat als er geen registratie plaatsvindt?

Per situatie is het risico op incidenten verschillend. Wanneer dit niet wordt geregistreerd, kun je zomaar worden geconfronteerd met een ongeluk. Dit wil je ten aller tijde vermijden. Met mogelijke grote gevolgen. Zie hiervoor het kopje ‘De grootste risico’s’.

Je kunt worden geconfronteerd met kleine ongelukjes tot fatale ongevallen. Elke situatie is erg en is er altijd al één teveel.

Inzicht in risico’s is essentieel! Met een incidenten en ongevallenformulier kun je de schade eenvoudig beperken.

https://www.raatwerk.nl/ongevallen-registratie/