Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Onderwijs

Veranderde mentaliteit in het onderwijs

Leerkrachten en docenten die al jarenlang werkzaam zijn in het onderwijs zullen de volgende stelling zonder twijfel kunnen bevestigen. De mentaliteit en de sfeer in het onderwijs is de laatste jaren flink veranderd. Deze verandering heeft zowel in het lagere basisonderwijs als ook in het voortgezet middelbaar onderwijs plaatsgevonden. Vervolgens is de verandering en verschuiving in cultuur en mentaliteit ook zichtbaar in het hoger onderwijs, het hbo, en zelfs op de universiteiten zijn deze veranderingen en ontwikkelingen te merken. De leerkrachten die de afgelopen jaren in het onderwijs hebben gewerkt moesten dus wel flexibel zijn in hun werk om mee te kunnen gaan met al deze veranderingen en zich er niet door laten afschrikken. 

Oorzaak van verandering 

Wanneer deze verandering in cultuur en mentaliteit in het onderwijs je is opgevallen zul je ongetwijfeld benieuwd zijn naar wat de oorzaak van deze verandering en ontwikkeling is. We kunnen stellen dat de oorzaak waarschijnlijk zal liggen bij de leerlingen die het onderwijs volgen. De hele maatschappij ondergaat voortdurend veranderingen en ondergaat heel veel ontwikkelingen over de jaren heen. De mensen die in deze maatschappij wonen veranderen daardoor indirect vanzelfsprekend ook. De kinderen van vandaag de dag worden anders opgevoed en gedragen zich daarom anders dan kinderen van een aantal jaren geleden.  

De verandering in praktijk  

De oorzaak lijkt dus waarschijnlijk te liggen bij het feit dat kinderen vandaag de dag anders worden opgevoed dan een paar jaar geleden. Dit is in principe een logische gang van zaken. De oplossing zou niet zijn om de opvoeding van de ouders richting de kinderen aan te pakken. De oplossing zou gezocht moeten worden in de manier waarop de leraren met de kinderen in het onderwijs om kunnen gaan. De leraar zou inzicht moeten krijgen in hoe de sfeer in een klas het beste bewaard kan blijven en hoe verschillende soorten leerlingen ondanks hun verschillen toch samen hetzelfde onderwijs kunnen volgen. Het begrip klassenmanagement is hierbij van groot belang. 

Wat kunnen leraren doen? 

Voor een leraar is het dus goed om te zorgen voor een goede klassenmanagement. Echter, dit is niet het enige wat een leraar kan doen om om te gaan met de veranderingen die het onderwijs kent. Leraren kunnen een nascholing onderwijs gaan volgen wanneer ze graag zichzelf willen ontwikkelen en nieuwe dingen willen leren over het werken in het onderwijs. De leraren kunnen door het doen van verschillende cursussen allerlei verschillende nieuwe dingen leren. Ze kunnen bijvoorbeeld inzichten krijgen in hoe ze het beste met verschillende leerlingen kunnen omgaan en hoe er een goede sfeer binnen de school behouden kan worden.