Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Starters

Werken bij de politie en de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De politie en andere wetshandhavingsinstanties handhaven de Verklaring Omtrent Gedrag, die alle procedures omvat die van kracht moeten zijn wanneer een sollicitatie wordt ingediend. Dit omvat het VOG aanvraagproces, wanneer een potentiële aanvrager zich aanmeldt om bij het korps te komen en wat er daarna gebeurt. Het is belangrijk voor een sollicitant om te begrijpen wat er gebeurt vanaf het moment dat hij solliciteert naar een baan totdat hij daadwerkelijk een sollicitatiegesprek krijgt. Dit is waar de Gedragscode voor geen politieregistratie van de aanvraaglijst binnenkomt.
Voor consumenten en particulieren die niet direct de VOG aanvraag kunnen starten kunnen via dit linkje de VOG aanvragen. Belangrijk is dat je de juiste screeningsprofielen selecteert. Als je twijfelt kun je het beste de functie-eisen eens even onder de loep nemen. Als het goed is moet daar de informatie staan wat je zult moeten aanklikken.

Sollicitatie

De verstrekking van het politiecertificaat dekt niet elke mogelijke aanwervingsbeslissing. Als u solliciteert naar een baan en u bent toevallig gevonden met een strafblad, kan de HR-afdeling uw sollicitatie afwijzen. Er is in dit geval een standaardprocedure die moet worden gevolgd en de HR-afdeling zal moeten verifiëren dat u de sollicitatieprocedure hebt voltooid om bij de kracht te komen. Om dit te voltooien, moet u een ondertekend certificaat overleggen dat bevestigt dat u geen politierecord bezit. De HR-medewerkers zullen vervolgens bij de politie nagaan of het politierecord niet is verwijderd voorafgaand aan uw aanvraag.

Een ander aspect van de Gedragscode No Police Record is dat u uw certificaat voor onbepaalde tijd moet bewaren. U kunt pas een verklaring van goed (to) gedrag krijgen nadat u uw sollicitatieprocedure bij de politie heeft afgerond. Zodra u uw certificaat heeft behaald, bent u bovendien wettelijk verplicht om het gedurende uw hele werkzame leven te behouden. Als u bijvoorbeeld uw verklaring van goed (to) gedrag verliest, moet u opnieuw een aanvraag indienen en als blijkt dat u tijdens uw aanvraagprocedure een verkeerde voorstelling van zaken hebt gegeven over uw strafblad, kunt u worden gedwongen om sancties te krijgen.

De VOG aanvragen

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is er een dat bewijst dat u voldoet aan bepaalde normen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid. Deze normen omvatten de sociale en economische activiteiten waarbij u betrokken bent geweest en het soort werk dat u hebt verricht. Er zijn verschillende classificaties onder het certificaat van goed (to) gedrag. Sommige van deze classificaties zijn opbouwwerker, leraar, ambtenaar, ingenieur, bankier, advocaat en koopman.

Als u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvraagt, moet u meerdere documenten overleggen voordat de verklaring van goed (to) gedrag wordt afgegeven. Deze documenten omvatten uw politieregistratie, strafblad, certificaat van aanwerving, certificaat van voltooiing van training en examens, certificaat van afstuderen en andere certificaten zoals besloten door de Indiase regering. Nadat u deze documenten heeft ingediend, zal het HR-personeel uw documenten zorgvuldig doornemen. Na zorgvuldige beoordeling van de documenten wordt de verklaring van goed (to) gedrag uitgereikt.

Als u in de afgelopen 5 jaar betrokken bent geweest bij een strafzaak of bij een ongeval, kan uw aanvraag worden uitgesteld voor een volgend interview. Als de verklaring van goed (to) gedrag wordt uitgereikt in het eerste gesprek, kunt u deze niet verlengen. Als je de cursus hebt afgerond en je wilt een nieuw certificaat van goed (to) gedrag behalen, dan moet je alle regels en voorschriften van de Nederlandse overheid volgen. Uw aanvraagproces wordt versneld als u alle instructies volgt.