Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Bedrijven

Gebruik maken van de diensten van een notaris

Op een zeker moment in je leven heb je vast de hulp nodig van een notaris. Dit kan om allerlei redenen zijn. Zo heb je een notaris bijvoorbeeld nodig als je een huis gaat kopen, maar ook als je een testament wilt laten opstellen. De notaris zal je voorzien van juridisch advies en is niet enkel deskundig, maar ook onpartijdig en vooral onafhankelijk. De notariële akte is waar de notaris alle afspraken in vastlegt, zodat er altijd sprake is van transparantie.

Een kwaliteitsrekening

Een kwaliteitsrekening die ook wel derdengeldrekening notaris wordt genoemd, is in principe een bankrekening. Een derdengeldrekening notaris is bedoeld om gelden te beheren die niet toekomen aan de notaris, maar aan derden. Het gaat hierbij om gelden die bijvoorbeeld door een client of wederpartij van iemand gestort worden en als het ware worden geparkeerd. Dit gebeurt totdat het geld wordt uitgekeerd aan de begunstigde. Een notaris beheert het geld dus voor een partij en daarmee valt het geld niet in zijn vermogen. Dit heeft als voordeel dat de gelden beschermd zijn tegen bijvoorbeeld het failliet gaan van een notaris. Tevens is oneigenlijk gebruik onmogelijk. Dit betekent dat de notaris het geld niet kan gebruiken voor eigen doeleinden.

Waar gebruik je een kwaliteitsrekening voor?

Een derdengeldenrekening mag wettelijk gezien enkel gebruikt worden voor vormen van geldverkeer waar een notaris op een directe manier bij betrokken is of raakt. Als voorbeeld kun je de overdracht van een woning nemen. Degene die de woning koopt, stort het geld op de kwaliteitsrekening van de notaris. De notaris houdt dit geld voor de koper en na een geslaagde overdracht zal het geld vervolgens worden gehouden voor de verkoper. Een notaris mag overigens op geen enkele manier als bank gebruikt worden.

De uitzondering op de regel

Natuurlijk zijn er ook uitzonderingen. Zo mag een notaris bijvoorbeeld in verband met samenhangende transacties geld uitbetalen aan een andere notaris. Tevens mogen er andere schulden uitbetaald worden dan de hypothecaire geldlening. De bank moet dit dan wel als voorwaarde stellen voor ondertekening van de akte.

https://bundelpay.nl/wat-is-een-derdengeldenrekening/