Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Dienstverlening

Persoonlijkheidsstoornissen

Mensen worden zich steeds bewuster van het feit dat persoonlijkheidsstoornissen een probleem zijn. Verrassend genoeg schatten psychologen dat tot 15% van de bevolking in de westerse samenleving aan een zekere persoonlijkheidsstoornis lijdt. In Amerika zou dat neerkomen op meer dan 40 miljoen volwassenen.

Een persoonlijkheid bestaat uit verschillende componenten, waaronder hoe de persoon omgaat met zijn leeftijdsgenoten en de wereld om zich heen, hun overtuigingen, hun emotionele copingstrategieën, hun gedachten en hun doordringende gemoedstoestand. Voor iemand met een stoornis was er waarschijnlijk een fase in hun ontwikkeling waarin de dingen zich niet ontwikkelden zoals het zou moeten. Er zijn verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen. De meeste mensen, die last hebben van een stoornis, kunnen goed functioneren maar worden door anderen wel als asociaal, excentriek of emotioneel onvoorspelbaar gezien.

Eén van de meest voorkomende stoornissen is de persoonlijkheidsstoornis borderline. Hoewel het woord ‘borderline’ suggereert dat hun gedrag slechts marginaal atypisch is, is dit niet echt het geval. De aandoening kreeg de naam ‘borderline’ op het moment dat de aandoening voor het eerst bij een persoon, die dacht tussen een neurose en een psychose in te zitten, werd geïdentificeerd. Een persoon met de persoonlijkheidsstoornis borderline heeft de neiging tot extreme stemmingswisselingen en is gevoelig voor momenten waarop ze verward zijn over hun eigenwaarde of identiteitsgevoel.

Een veel extremer soort aandoening is een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Voor mensen om hen heen lijken deze mensen een zeer overmatig opgeblazen ego te hebben, maar de stoornis gaat veel dieper dan dat. Ze hebben vaak fantasieën over onbeperkte macht of geld en blijven hun belang of hun talenten voortdurend roemen of overdrijven. Hoewel ze geloven dat iedereen om hen heen ontzag voor hun grootsheid heeft, hebben ze de neiging om andere mensen als tamelijk onbetekenend of dom te beschouwen. Narcisten zijn moeilijk in de omgang. Het is of ze nu disfunctioneel zijn of niet altijd een uitdaging om de kernovertuigingen van een persoon te veranderen en een narcist kan erg resistent zijn om hierbij hulp te ontvangen aangezien ze zichzelf als perfect zien.

De psychopathische persoonlijkheidsstoornis is er een die veel publiciteit ontvangt. De associatie van de meeste mensen bij een psychopaat en het beeld dat wordt gevormd door de media is zoiets als een ernstige overtreder zoals bijvoorbeeld een seriemoordenaar. Maar de meerderheid van de psychopaten is, terwijl ze een aantal zeer antisociale gedragingen hebben, eigenlijk voor niemand echt een bedreiging. Een psychopaat is vaak intelligent en charmant, maar ze missen empathie en het vermogen om lief te hebben.

Depsycholoog.nl – psychologen Nijmegen

https://www.depsycholoog.nl/nijmegen/