Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Zakelijk

Wat is de crisismanagament cursus en waarvoor gebruikt u het?

Waarvoor kunt u een crisismanagement cursus volgen?

Binnen een organisatie kunnen er crisissituaties ontstaan. Het is belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers, zich hier bewust van kunnen worden en hier effectief op in kunnen spelen. Denk hierbij aan cyberaanvallen, afpersing, bedreiging, oplichting, het stelen van vertrouwelijke documenten en ransomware. Dat laatste, is een geval van agressieve malware, die het hele computernetwerk kan blokkeren. Om dit te deblokkeren, wordt er een groot bedrag aan losgeld gevraagd. Niet alleen digitaal, maar ook fysiek kunnen er crisissituaties ontstaan, die de veiligheid van u en uw personeel in gevaar kunnen brengen. Zowel de digitale veiligheid als de fysieke veiligheid, kunnen in gevaar komen, door diverse crisissituaties. De kans is klein, maar zo nu en dan duikt er toch onverwachts een rampscenario op. Met de crisismanagement cursus weten alle personeelsleden, hoe ze de crisis aan moeten pakken en op moeten lossen. Dit kan op basis van een crisismanagementplan. Hierbij wordt een crisisprotocol opgesteld. Daarin staat onder andere, hoe men moet handelen in bepaalde situaties. Tijdens de cursus leert u alles over de vuistregels van de desbetreffende situatie, stakeholderskwadranten en toepassingen binnen uw organisatie.

Wat leert u tijdens de crisismanagement cursus?

U leert onder andere, hoe u moet reageren als een dergelijke situatie opduikt. Dit betekent meestal niet in paniek raken, zoals veel mensen automatisch doen. Het doel is om crisissituaties, zoals bedreiging en ransomware, op een effectieve manier tegen te gaan. U leert verder hoe u op het eerste gezicht reageert, op een bedreigende noodsituatie. Hierbij kunt u diverse soorten gebeurtenissen, leren onderscheiden. Denk aan de verschillen tussen calamiteiten, incidentele gebeurtenissen en rampen. Verder leert u zichzelf inleven, in de situatie van de hulpvrager. U leert om essentiële vragen te stellen en wat u zelf mag doen, als zo een situatie zich onverwachts voordoet. Verder komen er diverse verantwoordelijkheden aan bod. U leert met wie u moet overleggen, tijdens een ramp op de werkvloer en wie er als eerste verantwoordelijk is. Verder moet u een crisissituatie direct kunnen herkennen. U weet op deze manier dat het niet om een vals alarm gaat. Al deze zaken, maken onderdeel uit van de crisismanagement cursus.