Duurzame bedrijfsvoering
Image default
Bedrijfsvoering

Het nieuwe leidinggeven

Het runnen van een onderneming is een constante strijd om voor te blijven op de concurrentie. Blijven innoveren is hierbij geen advies maar een noodzaak. Het is dan ook van groot belang om de vitaliteit van uw organisatie scherp te houden. Volgens vitaliteit carrierepoort zijn er vaak op veel punten slagen te maken, mijn advies is om altijd met het laaghangend fruit te beginnen. Maar ook op de langere termijn is een goede strategie belangrijk. Ik doel hierbij niet op de kleurplaat die uit de meeste marketingboeken naar voren komt maar een goed toegespitst plan om uw organisatie naar een rooskleurige toekomst te helpen. De afgelopen jaren komt keer op keer naar voren dat het belangrijk is om bepaalde taken te delegeren zodat u zelf kan helicopteren boven uw werknemers en kan ingrijpen waar nodig. Echter is dit te makkelijk en zit hier ook een complete gedachte en structuur achter die u ook zou moeten implementeren. Lees hier meer over hoe dit in zijn werking gaat. 

Om juiste condities te scheppen voor een moderne organisatie dient u het verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren van uw medewerkers. Als ze zich niet verantwoordelijk voelen voor een bepaalde taak zal deze half of niet goed worden uitgevoerd. Hierbij is het belangrijk om vertrouwen te tonen in de kennis en kunsten van uw medewerkers.

Feedback is belangrijk, maar dan wel goede feedback. Vertel wat er beter kan maar ook wat er goed gaat. Feedback is een ideale methode om uw medewerkers te prikkelen en de zeilen de juiste kant op te zetten. Complimenten laten zien dat de zeilen al de goede kant op staan.

Goede kritische vragen zijn een must, een goede leidinggevende kan perfect vragen stellen in coachende vorm. Zo doet u een beroep op het probleemoplossend vermogen van uw werknemer.

Een team wordt pas een team als men leert samenwerken. Zorg voor een goede teamband waarin je samen de concurrentie te lijf gaat. Interne communicatie speelt een grote rol in dit proces.

Het monitoren van resultaten is belangrijk, stuur dan ook op output en voortgang. Geef aan wat belangrijk is en zorg dat hier op gefocust wordt.

Resumerend is het nieuwe leidinggeven dus een mix van delegeren en loslaten aan de ene kant, maar andere kant ook duidelijk communiceren van verwachte resultaten en het monitoren van output.

Bron: Carrierepoort

 

http://carrierepoort.nl/werkgever/portfolio/vitaliteit